Transportation meets Sustainability

Category Energy

Renewable & Storage

Zappi intelligent electric vehicle charger enables you to charge your electric car with surplus energy generated from your PV panels or wind turbine. Zappi has 3 charge modes, the cleverest being our ECO & ECO+ modes, which maximize the effectiveness… Continue Reading →

කි.මී. මිලියන3.6 බැටරි

විදුලි රථ වල බැටරි කිලෝමීටර මිලියන ගණන් ධාවනය ගැන ලෝකයේ කතා වෙනවා. ලංකාවේ අපිත් මේ ගැන සතුටු වුණාට ඇත්තටම මේක අපේ රටට අවශ්‍යද යන්න ප්‍රශ්නයක්. මුල් කාලේ ලංකාවට ආපු ඇතැම් විදුලි රථ වල බැටරි ක්ෂය වීමට අඩු ධාවනය පවා හේතු… Continue Reading →

Protected: EV බැටරි ආනයනය

There is no excerpt because this is a protected post.

YES, EV REALLY ARE BETTER THAN FUEL BURNERS

Hans-Werner Sinn’s opinion piece on whether electric cars are as climate friendly as they seem generated a good deal of controversy. William Todts, executive director of Transport & Environment, gives his response Hans-Werner Sinn is quite the character. This German economics professor’s… Continue Reading →

Li-Ion – Legislation & Lifecycle

Many battery types are available today, each with specific characteristics for various applications. For household use, there are rechargeable batteries, such as Lithium-Ion (Li-ion), Nickel Metal Hydride (NiMH) and Nickel Cadmium (NiCd) and non-rechargeable batteries, such as Alkaline, Zinc-Carbon and… Continue Reading →

U.K. GRID PLAN 30 MILLION EV’s BY 2040

The number of electric cars on Britain’s roads will jump to 30 million in the next 20 years, helped by government policies to phase out the sale of polluting cars. UK’s goal of reaching net-zero emissions by mid-century is looking… Continue Reading →

අතථ්‍ය බලාගාර සහ සුහුරු ශක්ති පද්ධති

Virtual Power Plant, එනම් අථත්‍ය බලාගාර (VPP) හුඟ දෙනෙකුට අලුත් වචනයක්. අතථ්‍ය විදුලි බලාගාරයක් කියන්නේ පියසි සූර්ය පද්ධති, සුළං බලාගාර, සූර්ය බලාගාර, බයෝමාස්, ජලවිදුලි හෝ වෙනත් ඕනෑම කුඩා හෝ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ විමධ්‍යගත, විදුලි ජනන මාධ්‍ය, පාරිභෝගිකයින් සහ ගබඩා පද්ධති (Energy… Continue Reading →

ග්ලිරිසීඩියා, කෝකටත් තෙලක්

ලංකාවෙ සිවුවෙනි ආර්ථික භෝගය ග්ලිරිසීඩියා, තේ, පොල්, රබර් ළඟට ගොඩක් අය නොදන්නව වුනාට. එක එක පැති අනුව නම, ගිනිසීරියා, මකුලත, ලාඩප්පා, නන්චි, වැටහිරියා, වැටමාර, මල්මාර, ඇල්බීසියා, සෙවන සහ කොළ පොහොර කියන නම් වලිනුත් හැඳින්වෙනවා. ලංකාවට වසරකට යූරියා පොහොර මෙටි්‍රක්‌ ටොන්… Continue Reading →

100% Renewable Sri Lanka

Cut emissions by 55%+ in 10 years, COP 25 conference in Spain has given a clear message. Otherwise the life as we know it will cease to exist. There has been too much talk about climate change, but not enough… Continue Reading →

ලංකාවේ පළමු පාවෙන සූර්ය බලාගාරය

Sri Lanka’s first floating solar plant with technology backing from Norway, will open in the northern Kilinocchi district. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පාවෙන සූර්ය බලාගාරය අද (24 වැනිදා) කිලිනොච්චියේදී විවෘත කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නෝර්වීජියානු තානාපතිනි Trine Joranli Eskedal විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය… Continue Reading →

Energy Storage: Used EV Batteries

A complete renewable energy storage system by giving a second life to EV battery modules. Build your own ESS (Energy Storage System) as become an increasingly common DIY (Do-it-yourself) project. Add solar, you can go completely off grid on your… Continue Reading →

හදිසි විදුලි මිලදීගැනීම් වෙනුවට සූර්යබලය!

විදුලිබල මණ්ඩලය බලාපොරොත්තුවෙනව මේ වසරෙ මෙගාවොට් 300 ක බලශක්ති හිඟයක් (ඉල්ලුම සහ සැපයුම අතර පරතරය) විදුලි මිලදීගැනීම් වලින් පුරවන්න. පුනර්ජනනීය බලය විසඳුමක් විදියට මණ්ඩලය හෝ රජය දකින්නේ නැහැ. මේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීනයෙක් වෙන ආචාර්ය විදුර රැලපනාව පෙන්වන දැක්ම. කොහොමද මේ ගැටලුව… Continue Reading →

Powering Sri Lanka through renewables!

The floating solar opportunity. The need and urgency to add generation during daytime leads to a simple solution; solar PV based electricity. It is also the fastest system to add to the grid, and only second to wind power in… Continue Reading →

Energy for EV by 2040

A large shift from fuel vehicles is one important way to fundamentally reduce transport’s contribution to climate change, however hard and politically unpalatable that may be.

සූර්යබල සංග්‍රාමය

බලශක්ති, ලෝකයේ ලාභදායීම ව්‍යාපාර අතර ඉදිරීයෙන්ම.

Rwanda Rising!

This picture is not from Europe or America. This is Rwanda. They have e-bikes in the streets that you locate with a mobile app. You use them and return them. They are charged by solar panels. They are saving Rwandans… Continue Reading →

Invest in Energy

Government of Sri Lanka is aiming for an energy self-sufficient nation by 2030. The President has announced the country will be achieving 80% of its energy by renewables by 2030. In fact he made this public during his campaigning for… Continue Reading →

Solar Roof for Notre Dame?

Though the world has been in mourning for the roof of the Notre Dame Cathedral in Paris, several architects have come forward with designs to breathe new life into the building. Last month, French legislators announced that they would be holding an international… Continue Reading →

Pumped Hydro ~ Storage

File this one under K for Karma. US coal power plants have spent the past few decades messing with the nation’s water resources, and now water is turning around and messing with coal. The Energy Department is pushing ahead with… Continue Reading →

සුළංමෝල් සහ විශාල බමන පෙති.

ස්වභාවිකව ලෝකයේ ඇති පුනර්ජනනීය බල ශක්ති ප්‍රභව අතරින් සුළං බලයට විශේෂ තැනක් ලැබීමට හේතු කීපයක් ඇත. එයින් එකක් වන්නේ, එය මිනිසා විසින් සොයාගත් පැරණිම බල ශක්තියක් වීම නිසා එය පාලනය කිරීමේ ක්‍රම ගැන අද වන විට හොඳ අවබෝධයක් තිබීමය. අනෙක්… Continue Reading →

« Older posts

© 2021 Mobility Alliance — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑