Skip to content

Public Transport

මග මරණ නවතීද?

රිය ගැටුම්වලින් 2023 වසරට 3,000 ක් මරණයට පත්විය හැකි බවට ප්‍රකාශ වෙනවා, ඒ ඩෙංගු මරණ 100 පමණක් වෙද්දී. 2023 වැඩිපුරම මරණයට පත්වුණේ පදිකයො. ලොකුම හේතුව භයානක හෝ නොසැලකිලිමත් රිය පැදවීම.… Read More »මග මරණ නවතීද?

බලශක්ති නිදහස

ප්‍රායෝගික විසඳුමක්, මධ්‍යම පන්තියේ ලාංකික පවුලකට සතියක් තුල පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි.

Foldable eBike

Why Foldable E-bikes? There are many reasons why people prefer foldable e-bikes over others. And there are disadvantages too. Let’s check these out: Performance and Appearance For new mobility modes… Read More »Foldable eBike

කාර් ආනයන අවශ්‍යද?

මෝටර් රථ ආනයනය අත්හිටවල, හේතුව විදේශ විනිමය හිඟය. ඕනෑම ආනයන පාලනයක් විනිමය හිඟයට කෙටිකාලීන විසඳුමක්. නමුත් එයට බලපාන තවත් තත්ත්ව බොහොමයක්. ආර්ථික විශ්ලේෂක දත්ත සමඟ සසඳා තීරණය කළ යුතුයි, තීරණයේ… Read More »කාර් ආනයන අවශ්‍යද?

ප්‍රවාහනය, සචලතා සහ නිර්මාණ චින්තන.

ව්‍යාපාරික ආදායම් සහ ලාභ අඩු වීම කොරෝනා එක්ක බැඳුණු ප්‍රධාන ප්‍රශ්ණයක් . ප්‍රාග්ධන වියදම් අපිට යම් කාල සීමාවකට අඩු කරන්න පුළුවන් විශාල බලපෑම් නැතිව. නමුත් මෙහෙයුම් වියදම් වලට, එනම් OPEX වලට ඇතිවන බලපෑම පාලනය අපහසුයි. ඒ මෙහෙයුම් වියදම් පාලනය කරන්න යන එක හරිම සංවේදී දෙයක් නිසා, විශේෂයෙන්ම මෙහෙයුම් වියදම් ආයතනයේ ආදායම් වලට එමෙන්ම ලාභ වලට කෙලින්ම බලපාන නිසා.

ටිකට් ටෙන්ඩර්!

දුම්රිය ටිකට් ටෙන්ඩරය චීනයට දීම ගැන ලොකු කතා බහක් ඇති වුණා. මේ සම්බන්ධයෙන් අපේ පෙර පෝස්ට් වල අදහස මේ ‍ව්‍යාපෘතියේ අවශ්‍යතාවය, ක්‍රමවේද සහ ක්‍රියාත්මක කරන්නා පිළිබඳ ඇති ගැටලු මතුකර ගැනීම.… Read More »ටිකට් ටෙන්ඩර්!

බස් කාල පාලනය පොලිසියට?

නිවේදනයෙන් කියවෙන්නේ දුර ගමන් සේවා බස් රථ වල කාලය නිරීක්ෂණය පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන්න භාරගන්නා බවයි. මේ සඳහා දැනටත් රජයේ ආයතන තියෙනවා මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන අධිකාරිය ඇතුළුව විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් සහ… Read More »බස් කාල පාලනය පොලිසියට?

පොදු ප්‍රවාහන, පුද්ගල දුරස්ථතා

Exit Strategy එක ප්‍රමුඛතාව විය යුතුයි, ලොක්ඩවුන් එකෙන් ලෝකය ඉවත්වෙන්න හදනව හැකි ඉක්මනින්ම. ජීවිත වගේම ජීවනක්‍රම පවා ආරක්ශා කලයුතුයි. It is a must we open for business as it’s not… Read More »පොදු ප්‍රවාහන, පුද්ගල දුරස්ථතා

Public Transport of Old Colombo

Light Rail is the today’s term for Trams.
The British government needed to solve Colombo’s transport problems more efficiently and introduced tramcars and the trolley buses. The tramcar system was introduced in many countries along with Ceylon in the beginning of the 20th century.
During early days Trams carried over 6.5 million passengers a year.

බස් කතාබස්

අද පානදුරේට යන්න ඕනවුනා, පාපැදිය preference එකවුනත් බයිසිකලෙන් නං උඹ මාව බලන්න එන්න එපා කියල අම්ම කියපු නිසාත්, ආපසු ගමන වෙන විදියක් නිසාත් ඔප්ෂන් හෙව්වා. ගූගල් අක්ක කිව්ව කාරෙකෙන් පැයයි,… Read More »බස් කතාබස්

Congestion catching up the cost of War!

If during 1983-2009, the economic cost of the war was astronomical and reduced economic growth, productivity and development, traffic congestion in urban centers in Sri Lanka is the next big killer of the economy and needs to be addressed by policy planners. The more vehicles on the roads (cars, three-wheelers and motorcycles and not buses), the bigger the impact on the economy! Increased, affordable and comfortable public transport is the only answer to the traffic chaos in the city.