වායු විමෝචන සහතික

මේ දිනවල අලුත් වූ කතාබහක්, විමෝචන සහතිකය එහෙම නැත්නම් emission test එකේ තියන අඩුපාඩු, ඒක මුදල් ගසා කෑමක් ලෙස. එමෙන්ම emission test එක මුවාවෙන් විමෝචන ආයතන හිමියන් සහ ගරාජ් හිමියන් පවා වංචා කරන බව කියවෙන.

මේ ප්‍රවෘත්ති සහ post වල මෙන්ම ඒවාට වැටුනු අතිවිශාල කමෙන්ට් වල මූලික අරමුණක් බව පෙනුනා විමෝචන සහතිකය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ එයින් ගැලවීමට අවශ්‍ය තරම් නීති විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග ඇති බව පෙන්වීම.

ලංකාවෙ අපි පරිසර හිතකාමී බව, ආශ්වාස වායුවේ පිරිසිදු කම, ගෝලීය උණුසුම වැඩි වීම, වනාන්තර ආරක්ෂාව ආදිය ගැන උදේ හවස කතා කළාට ඒ වෙනුවෙන් තම වාහන මත කළ යුතු අවමය වත් කරන්න ලෑස්ති නැහැ.

ලංකාවේ විමෝචන වායු ප්‍රමිතීන් සහ ක්‍රියාදාමය අතිශයින් යල් පැන ගිහින්. මේ ප්‍රමිතීන් ගෝලීය තත්ත්වයන් තබා අවම වශයෙන් යාබද ඉන්දියාවේ තත්ත්වයන් ගෙනුත් බොහෝ පහළ මට්ටමේ. මහජනතාව පමණක් නොවේ, විමෝචන ආයතන හිමියන් සහ මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතු රාජ්‍ය ආයතන මේ තත්ත්වය නිවැරදි කිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන නැහැ.

වාහන හිමියන් රජය සහ විමෝචන ආයතන හිමියන් යන පාර්ශව තුනම බලන්නේ තමන්ගේ වාසිය සහ ලාභ ප්‍රයෝජන. ඊළඟට විශාල මතවාදයක් ගොඩ නඟාගෙන යනවා ජනතාව සහ රජය පාර්ශ්වයෙන් දැනට පවතින ක්‍රමවේද අවලංගු කරන්න.

දැනට පවතින ක්‍රමවේදයේ අති විශාල අඩුපාඩු තියෙන බව සත්‍යයක්. එමෙන්ම මේ ආයතන දෙක ක්‍රමවේදය පවත්වාගෙන යන්නේ නඩු තීන්දුවක් මත, ඔවුන්ගේ ගිවිසුම්ගත කාලය අවසන් වුණත්.

ක්‍රමවේදයේ කොපමණ අඩුපාඩු තිබුණත් කළ යුතු එය අවලංගු කිරීම නොවෙයි. ගෝලීය ප්‍රමිතීන් සහ අනාගත නිර්ණායක මත නව ප්‍රතිපත්ති සැකසීම සහ ක්‍රමවේද සම්මත කර තරගකාරී තත්ත්වයන් යටතේ ආයතන පහක් පමණවත් පත්කර මේ ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කිරීම.

එමෙන්ම විමෝචන නිරීක්ෂකයන් සහ පරිපාලකයන් ප්‍රවාහන ව්‍යාපාර හෝ අලුත්වැඩියා ව්‍යායාපාර හිමියන් නොවිය යුතුයි. මෙවැන්නක් අතිශය වැරදි ක්‍රියාමාර්ග වලට මුලපිරීමක් වියහැකියි.

මූලිකම අවශ්‍යතාවයක් මේ ක්‍රමවේද සහ බදු තුළින් අය කෙරෙන මුදල් රටේ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් වෙන අරමුදලකට බැර කර සුදුසු සහ අනුමත ක්‍රියාමාර්ග සඳහා යෙදවීම. නැතිනම් මෙයින් බලාපොරොත්තු වෙන කිසිදු අරමුණක් ඉටු වෙන එකක් නැහැ.

මේ පිළිබඳව කතා කළ යුතු තවත් බොහෝ දේ තිබුණත් මේ ටික කිව්වෙ මේ දිනවල මතුවුන කරුණු නිසා මෙන්ම ඔබත් මමත් මමත් ආඝ්‍රාණය කරන වායුව වසරකට රුපියල් බිලියන 800 වන අපේ සෞඛ්‍ය වියදමෙන් විශාල කොටසකට වගකියන නිසා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *