පරණ ලීෆ් බැටරි හිඟය

බැටරි කොච්චර හිඟයි කිව්වත් 2020 පෙබරවාරි මුල සති දෙකට විතරක් අලුතින් ලංකාවට ආපු බැටරි හතරක් විතර මාරුවෙලා තියනවා.

ඔක්කොම වගේ SOH 80% න් උඩ. පින්තුරේ ඊයේ මාරුකරපු එකක්.

නමුත් කළුකඩේ මිල ප්‍රශ්නයක්, ගෙන්වන ක්‍රමය නීත්‍යානුකුල කරගන්නකන්. 

බොරු නීතිය අහක්වුනොත් බැටරි මිල අඩු වෙන එක අනිවාර්යයෙන් වෙයි. 

ඒ වුනත් කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් EV එකක් දුවපු කෙනෙක්ට මිලියනයක් දීලා බැටරියක් දැම්මත් පෙට්‍රල් කාරෙකක් දිව්වට වැඩිය තව මිලියනයක් විතර ලාබයි.

නමුත් මුල් බැටරියෙන් කිලෝමීටර් ලක්ෂ දෙක පහුකරලා දුවපු ලීෆුත් ලංකාවෙ තියනවා. ඉතිරිය කාරෙක අලුතෙන් ගත්තු ගානටත් වැඩියි.

මේ ගණන් හැදීම බයි සෙල්  සහ ICE අදහන්නන්ට දිරවන්නේ නැහැ. ඔවුන්ගේ තවත් තර්කයක් එන්ජිමක් රෙපයාර් කරන වියදම වගේ කීප ගුණයක් බැටරියට යන බවයි.

නමුත්  බැටරිය සමාන කලයුතු එන්ජිමට නොවෙයි, ICE ඉන්ධන ටැංකියට. 

එන්ජිමට සමානවෙන්නේ මෝටරය. ඉන්ධන ටැංකිය හිස් වෙනවා වගේ තමයි අවුරුද්දකට 5% විතර වෙන (AZEO වල) ක්ෂයවීම. මාරුකිරීම කියන්නේ ටැංකිය පිරවීම, වෙනස වාරගණන. දැන්මේක මත තර්ක ගේන්න  ඉස්සෙල්ල හොඳට හිතල බලල ඉන්න.

තිහට ගත්තු EV  එකක් ලක්ෂයක් දුවල දහයට වික්කත් අඩුවෙච්ච් විස්ස ටැංකිය පුරවන්න යන  ගානෙන් ඉතුරුවෙලා. අයිස් වල නඩත්තු වියදම් පැත්තකට දැම්මත්.

හැබැයි මොඩියුල් මාරුකරන වැඩේට අහුවෙන්න එපා, ලංකාවේ දැනට හොඳ මොඩියුල් නැහැ. සෙල් නං කොහොමත් මාරුකරන්න ලංකාවේ දැනට තාක්ෂනයනැහැ, 

අලුතින් EV  ගන්න කෙනෙකුට දෙන්න තියන හොඳම උපදෙස, 

තමන්ට අවශ්‍ය රේන්ජ්  එකට වඩා 20% තියන කාරෙකක් ගන්න. අවුරුදු දෙකක්වත් දුවන්න පුලුවන්වෙයි හරියට පාවිච්චිකලොත්. 

අඩුවට කාර් අරං බැටරි දාන්න හොයන එක පාඩුයි.

Tags:

2 thoughts on “පරණ ලීෆ් බැටරි හිඟය”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *